Súčasnosť

Pracovisko Trenčín

Naše zariadenie má aktuálne kapacitu 58 detí v pobytovej forme na dvoch pracoviskách v Trenčíne a v Adamovských Kochanovciach.  Počet úväzkov máme tč. 52 /viď organizačná štruktúra CDR /.  Súčasťou nášho centra je pracovisko v Bánovciach nad Bebravou, kde vykonáva 6 zamestnankýň ambulantnú a terénnu formu pomoci rodinám priamo v ich domácnostiach a taktiež v ambulancii.

Kmeňová budova  Centra pre deti a rodiny sídli na Jilemnického ulici č. 40 v Trenčíne,  nachádza sa tu 1. a 2. samostatne usporiadaná skupina, ďalej 2 bytové jednotky pre mladých dospelých nad 18 rokov, taktiež riaditeľstvo, ekonomicko – prevádzkový úsek a odborný tím úseku starostlivosti o dieťa. V každej samostatne usporiadanej skupine je umiestnených maximálne 10 detí, ktorým starostlivosť venujú šiesti vychovávatelia sociálny pracovník a psychológ so špeciálnym pedagógom.

Adamovské Kochanovce

Druhé pracovisko nášho CDR Trenčín sídli v priestoroch kaštieľa v Adamovských Kochanovciach, kde je  3. a 4. samostatne usporiadaná skupina detí. Na pracovisku je taktiež odborný tím úseku starostlivosti o dieťa vrátane sociálneho pracovníka.

Bánovce nad Bebravou

Tretím pracoviskom je spomínaná ambulancia sídliaca v Bánovciach nad Bebravou. Súčasťou tohto tímu sú 4 sociálni pracovníci a 2 psychológovia.