Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Príspevok môžete poukázať priamo na číslo účtu: IBAN SK56 0200 0000 0029 2771 7153

 

Údaje o prijímateľovi

Občianske združenie Detský domov Lastovička Trenčín

Jilemnického 40, 911 01 Trenčín

Právna forma – Občianske združenie

 

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 42151317

Číslo účtu prijímateľa: IBAN SK56 0200 0000 0029 2771 7153