Občianske združenie Detský domov Lastovička Trenčín

Občianske združenie Detský domov Lastovička Trenčín, je zriadené pri Centre pre deti rodiny Trenčín, v ktorom žije aktuálne 52 klientov, tzn. detí a mladých dospelých prevažne z Trenčianskeho kraja. Združenie vzniklo s cieľom skvalitnenia služieb a napĺňania vyšších potrieb všetkých klientov prichádzajúcich zo znevýhodneného sociálneho prostredia, pre deti so syndrómom CAN a deti so sluchovými deficitmi.

Druhou cieľovou skupinou sú zamestnanci, ktorí denne pracujú s týmito deťmi. OZ podporuje ich kontinuálne vzdelávanie, edukáciu a zefektívňovanie odborných spôsobilostí pri práci s klientami so špecifickými potrebami.

Aktivity OZ  sú primárne určené na zabezpečenie zážitkových – edukatívnych programov, vzdelávacích aktivít pre mladých dospelých, zabezpečovanie špeciálnych kompenzačných pomôcok pre detských klientov a podporovanie vzdelávania  zamestnancov pracujúcich s klientami formou seminárov, workshopov, prednášok.

Od roku 2010  sa zapájame do rôznych projektov. V zariadení centra sa realizovali viaceré projekty KomPrax prostredníctvom Iuventy,  spolupracujeme   s Nadáciou Poštovej banky a OZ Silnejší slabším. Realizované boli medzinárodné projekty mládežníckej výmeny, v ktorých sme participovali. Spolupracovali sme  s nadačným fondom manželov Jakubiskových. Realizovali sa  viaceré vzdelávania v rámci projektov Škola rodinných financií a Finančná gramotnosť pre starších klientov CDR. V roku 2013  sme sa zúčastnili projektu cezhraničnej spolupráce s partnerským detským domovom vo Vízoviciach.   OZ je   prijímateľom 2% z daní, zo získaných finančných prostriedkov každoročne zabezpečujeme pre deti letné i zimné pobytové  tábory.


Vďaka Vám môžeme tvoriť