Naša vízia:

Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských domovov  na zariadenie pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.

Naša stratégia:

  • rozvoj vlastných zamestnancov,
  • zapájanie rodiny a
  • prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci tak, aby vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho rozvoj a samostatnosť

Náš Blog

Špeciálny pedagóg v našom centre

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V NAŠOM CENTRE Čo zahŕňa práca špeciálneho pedagóga v CDR? Ste šikovní – legislatívne vymedzenie si môžete nájsť v zákone...

O sebe nám napísala naša profesionálna náhradná matka

O sebe nám napísala naša profesionálna náhradná matka : Od malička som chcela byť učiteľkou. V škôlke sme mali láskavú pani učiteľku,...

Blog Zuzka Hýllová

Niektorým ľuďom nejde do hlavy, prečo o tom všetkom rozprávam, prečo som sa dala na takúto cestu pomoci. Vznikajú zaujímavé...

Kmeňové sociálne pracovníčky v našom Centre

Na úseku starostlivosti o deti ako sociálne pracovníčky vykonávame primárne administratívnu zložku starostlivosti o deti. V zmysle zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej...