Naša vízia:

Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských domovov  na zariadenie pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.

Naša stratégia:

  • rozvoj vlastných zamestnancov,
  • zapájanie rodiny a
  • prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci tak, aby vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho rozvoj a samostatnosť

Náš Blog

Rozvíjame sociálno-finančnú gramotnosť

V našom zariadení sa od januára 2023 spustil projekt Rozvíjame sociálno- finančnú gramotnosť. Projekt o sociálno-finančnej gramotnosti Dobrý štart...

Ahojte, volám sa Marianna …

Ahojte, volám sa Marianna a som špeciálna pedagogička v CDR Trenčín. Som v priamej intervencii s deťmi, ktoré majú špeciálno-vzdelávacie potreby, ale i s deťmi...

Práca s hlinou, Remeslo bez hraníc……

Keramickej tvorbe sa Alena Králiková systematickejšie venuje od roku 2007. Nadväzuje na tradičnú hrnčinu, zároveň však vyhotovuje keramické výrobky modelovaním...

Špeciálny pedagóg v našom centre

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V NAŠOM CENTRE Čo zahŕňa práca špeciálneho pedagóga v CDR? Ste šikovní – legislatívne vymedzenie si môžete nájsť v zákone...