Objednávky a faktúry

KOLEKTÍVNA ZMLUVA 2022

Kolektívna zmluva Centra pre deti a rodiny Trenčín 2022 uzatvorená 10.01.2022    celý text zmluvy v PDF formáte………..

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok uzatvorených medzi Centrom pre deti a rodiny Trenčín a druhými zmluvnými stranami v období od 01.01.2011. Zverejnenie je prevedené v súlade s § 5a, ods. 1 a 2 zákona č.546/2010 Z.z. a § 5b, ods. 1 a 2 zákona č.546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

ROK 2022

FAKTÚRY OD 01.01.2022

Prehľad faktúr …

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2022

Prehľad objednávok …

ZMLUVY OD 01.01.2022

Prehľad zmlúv …

ROK 2019

FAKTÚRY OD 01.01.2019

Prehľad faktúr …

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2019

Prehľad objednávok …

ZMLUVY OD 01.01.2019

Prehľad zmlúv …

ROK 2021

FAKTÚRY OD 01.01.2021

Prehľad faktúr …

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2021

Prehľad objednávok …

ZMLUVY OD 01.01.2021

Prehľad zmlúv …

ROK 2020

FAKTÚRY OD 01.01.2020

Prehľad faktúr …

OBJEDNÁVKY OD 01.01.2020

Prehľad objednávok …

ZMLUVY OD 01.01.2020

Prehľad zmlúv …