Prehľad vzdelávacích aktivít zamestnancov Detského domova Lastovička v roku 2017

Prehľad najdôležitejších VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT A ČINNOSTÍ V ZARIADENÍ DED LASTOVIČKA V ROKU 2017

Február 2017 – November 2017

 • Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov , Metodické stretnutia psychológov a odborných pracovníkov, Metodické stretnutia vychovávateľov

Marec 2017

 • 3. Poruchy vzťahovej väzby s Mgr. Zimovou, prednáška pre všetkých zamestnancov DeD
 • 3. Vzťahové väzby v Profi rodinách s Mgr. Zimovou , prednáška pre všetkých Profi TN kraja
 • 3. Obchodovanie s ľuďmi s PhDr. Barborou Kucharovou , prednáška pre všetkých zamestnancov DeD

Apríl 2017

 • – 4.4. Dvojdňový výcvik v téme „Nie som na predaj“ organizovaný MV SR, určený pre psychológov zo zariadenia DeD

Máj 2017

 • 5. Motivácia a sebaregulácia s PhDr. Barborou Kucharovou , prednáška určená pre všetkých zamestnancov DeD
 • 5. Model jasnej mysle s PhDr. Michalom Kopčanom , prednáška určená pre všetkých zamestnancov

Október 2017

 • 10. Kríza – stres – frustrácia s PhDr. Barborou Kucharovou , prednáška pre všetkých zamestnancov DeD
 • 10. Sexualita detí s Mgr. Zimovou , určená pre všetkých zamestnancov DeD

November 2017

 • Diagnostika vzťahovej väzby s PhDr. Priehradnou Dušanou, trojdňové školenie pre psychológov zariadenia DeD

Počas celého roka 2017

 • Apríl – November 2017 – Supervízia pedagogických a odborných zamestnancov v DeD – individuálna + skupinová – supervízor: PhDr. Martina Kozáková

 

 

Prehľad najdôležitejších VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT A ČINNOSTÍ V ZARIADENÍ DED LASTOVIČKA

 • 01. BOZP v DeD Lastovička
 • 02. Konferencia – Komplexná trauma a jej vplyv na vývin dieťaťa – Dr.Becker-Weidman (USA) v Košiciach
 • – 04. 02. Centrum Avare v BA – Mgr. K.Šipoš – Školský program INPP – skríning dieťaťa, či školské ťažkosti nie sú spôsobené neuro-motorickou nezrelosťou
 • 02. – 1. krajské zasadnutie predsedov sekcie vychovávateľov v DeD Púchov – téma: Práca s biologickou rodinou
 • 03. Špecifiká práce s rómskym dieťaťom
 • -11.03. Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov v Poprade – Téma: Odľahčovacie techniky v praxi
 • 06. Individuálna práca s dieťaťom v DeD
 • 06. „Dieťa so syn. CAN“
 • 07. IPROD dieťaťa
 • 09. Konferencia s názvom Spoluprácou v prospech dieťaťa
 • 10. Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov
 1. 10. Práca s mladými dospelými
 • 10. Konferencia Mosty k rodine na tému: Špecifiká práce s marginalizovanými rodinami
 • 10. Práca s dieťaťom poruchami správania
 • 10. Metodické stretnutie psychológov – téma: Návrh IN – Zásady práce OZ v zariadeniach na vykonávanie SPODaSK
 • 10. Vizuálne čítanie
 • -27.10 Celoslovenská konferencia soc. Pracovníkov
 • 11. Metodické stretnutie sociálnych pracovníkov
 • 11. Metodické stretnutie psychológov
 1. 12. Predsudky a práca s (rómskou) rozprávkou
 • -08.12. III. Celoslovenská konferencia OZ DeD

Počas celého roka 2016

 • Koordinačné stretnutia k problematike násilia na deťoch
 • E-learningové vzdelávanie – Centrum Slniečko – elearningový kurz a osvedčenie Ochrana detí pred násilím I.
 • Individuálne sebavzdelávanie
 • Apríl – November 2016 – Supervízia pedagogických a odborných zamestnancov v DeD – individuálna + skupinová