Rozvíjame sociálno-finančnú gramotnosť

V našom zariadení sa od januára 2023 spustil projekt Rozvíjame sociálno- finančnú gramotnosť. Projekt o sociálno-finančnej gramotnosti Dobrý štart realizuje Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou Nadácie Národnej banky Slovenska a Oriflame s.r.o. V predchádzajúcom kalendárnom roku boli 2 naše zamestnankyne na školení v rámci tohto projektu. Deťom postupne po lekciách približovali rôzne témy v tejto oblasti. Ako prvé sme sa venovali životným zručnostiam, hodnotám. Povedali sme niečo o sociálnom a zdravotnom poistení a tiež sme prešli tému...