Rozvíjame sociálno-finančnú gramotnosť

V našom zariadení sa od januára 2023 spustil projekt Rozvíjame sociálno- finančnú gramotnosť. Projekt o sociálno-finančnej gramotnosti Dobrý štart realizuje Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou Nadácie Národnej banky Slovenska a Oriflame s.r.o. V predchádzajúcom kalendárnom roku boli 2 naše zamestnankyne na školení v rámci tohto projektu. Deťom postupne po lekciách približovali rôzne témy v tejto oblasti. Ako prvé sme sa venovali životným zručnostiam, hodnotám. Povedali sme niečo o sociálnom a zdravotnom poistení a tiež sme prešli tému rozpočtu, čo si deti mohli vyskúšali aj na vlastnom prípade. Našich mladých dospelých sme informovali  o úveroch, pôžičkách, splátkach a o hlavných zdrojoch príjmu. Pre deti v našom zariadení boli veľmi  užitočné aj informácie o štátnej sociálnej
podpore zo strany štátu, kde sme s deťmi individuálne rozoberali, aké formy pomoci by mohli využiť. S niekoľkými deťmi od 15 rokov sme spoločne zakladali účty a robili sme si prieskum výhod, ktoré nám banky ponúkajú.

Pred koncom projektu sme deťom pomáhali pri hľadaní si brigády na leto. Spoločne sme písali životopisy a učili sme ich ako osloviť firmu, kde by túžili pracovať. Deti si mohli v reálnom prostredí vyskúšať aj pracovný pohovor. Záverom nášho projektu bolo zútulnenie priestorov CDR TN. Spoločne s deťmi sme tak vďaka Nadácii pre deti Slovenska mohli nakúpiť nové kvety a prostriedky zamerané na starostlivosť o ne.
Veríme, že projekt sa deťom páčil a naučil ich cenné teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti o tom, ako sa pohybovať vo svete financií a sociálnych zručností. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a pomáhali nám počas celého obdobia trvania projektu. A taktiež veríme, že deti tieto poznatky využijú správnym spôsobom a vo svoj prospech.

Katka a Sima