Práca s hlinou, Remeslo bez hraníc……

Keramickej tvorbe sa Alena Králiková systematickejšie venuje od roku 2007.
Nadväzuje na tradičnú hrnčinu, zároveň však vyhotovuje keramické výrobky modelovaním z plátov a šúľkov hliny, k tomu využíva myjavskú červenú hrnčiarsku hlinu. Z točených keramických výrobkov – najmä hrnčekov s malými tvarovými obmenami – zostavuje celé súbory, ktorých jednotiacim znakom je okrem tvaru povrchová dekoratívna výzdoba.

S touto charizmatickou osobou som sa zoznámila na návšteve v dedinke Selec pri Trenčíne. Býva v krásnom domčeku, ktorý už z exteriéru vnímame, že v ňom býva  niekto výnimočný. Počas návštevy u Alenky, každá vec vyrobená z hliny  bolo niečo krásne a famózne. Na záhrade ma vítali rôzne postavičky, víly, ktoré vykúkali z trávy. Stretnutie s Alenkou pre mňa bolo úžasné a v duchu som si pomyslela, že skúsim s hlinou pracovať aj v Centre pre deti a rodiny. Oslovila som ju, či by mi pomohla a naučila ma pracovať s hlinou. Podľa jej doporučenia sme si zabezpečili najnutnejšie náradie, pec a keramikárske suroviny. Začali sme v centre  v spolupráci s Alenkou organizovať workshopy, kde mňa a deti učila technológiu výroby predmetov z keramikárskej hliny. Vyrobené výrobky sme nechali vysušiť a potom sme ich glazovali a vypaľovali  v keramickej peci. Pri týchto workschopoch deti mysleli aj na tých , ktorých majú radi. Medzi deťmi som objavila talenty, ktoré majú vzťah k hline, deti tvorili a tešili sa z finálneho výrobku. Alenka so svojou kamarátkou Mirkou Punovou pre nás pripravili aj workshop v dedinke Veľké Stankovce v Alenkinom dome. Alenka s Mirkou  nás privítala v nádhernom domčeku, kde mali pripravené rôzne aktivity pre naše deti z centra. Deti s nadšením a radosťou vyrobili krásne srdcia, vyrábali sviečky zo včelieho vosku, ktoré potom venovali sponzorom. Deti plnohodnotne strávili deň u Alenky, na ktorý spomínajú každý deň.

Pre deti je hlina  jedinečným médiom svojim obrovským výrazovým potenciálom. Umožňuje nevídané aktivity a zmeny, spontánne tvarovanie, stimuláciu hmatu. Rehabilituje jemnú motoriku, poskytuje príležitosť na korekciu a zmenu. Hmatový proces stimuluje implicitnú pamäť, rozvíja emocionálnu a pamäťovú skúsenosť. V centre pracujem s deťmi s poruchami správania a mentálným postihnutím, týmto deťom  hlina  lieči ich dušu. Na prácu s hlinou sa deti tešia a vidím, že sa viac a viac v tejto činnosti zdokonaľujú a nadobúdajú zručnosť.  Druhou  aktivitou, do ktorej nás Alenka a Mirka zaučila, je technika práce s plsťou.  Deti si vyrobili obrázky z vlny, vpichovaním vlny do filcu. Touto cestou chcem sa zo srdca  poďakovať Alenke Králikovej a Mirke Punovej za krásny sponzorský dar obrazov, ktorými nám skrášlili vstupnú chodbu Centra pre deti a rodiny v Trenčíne.

 

Mgr.Viola Dohálová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *