Špeciálny pedagóg v našom centre

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V NAŠOM CENTRE

Čo zahŕňa práca špeciálneho pedagóga v CDR? Ste šikovní – legislatívne vymedzenie si môžete nájsť v zákone v č. 138/2019 § 25.

Pracujem pod vedením  skvelej riaditeľky, pracujem v odbornom tíme s úžasne inšpirujúcimi ľuďmi, spolupracujem s milými vychovávateľkami, profesionálnymi rodičmi, pedagogickými a odbornými zamestnancami v školách, škôlkach, kolegynkami z CPPPaP, CŠPP, lekármi, sponzormi..skrátka so všetkými, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o ,,naše deti.“ Moja náplň práce je pestrá a vyžaduje si flexibilitu. Pre mňa je prvoradá práca s ,,našimi deťmi“ a ,, pre naše“ deti. Sú to deti, ktoré majú špeciálne potreby a rizikový vývin. Mohla by som  vám písať o diagnostických metódach, poradenstve, korekčných cvičeniach, tréningoch, ale ste šikovní – všetky metódy a techniky práce špeciálneho pedagóga si nájdete na interneteJ Musíte však ešte vedieť, že osobitnou skupinou v mojej náplni práce sú jedineční mladí dospelí, ktorým som k dispozícii pri realizovaní ich plánu osamostatňovania, pri ich prežívaní lások, obáv z budúcnosti, pri vzdelávaní ohľadom výchovy k manželstvu, partnerstvu, rodičovstvu, finančnej gramotnosti…

Pre moje pôsobenie v CDR je dôležité  – poznať osobnosť dieťaťa, jeho minulosť a môj prístup k nemu.                                              

Už od študentských čias bolo mojim východiskom  pre akúkoľvek činnosť s dieťaťom vytvoriť si s ním vzťah. Vzťah, v ktorom sa cíti dobre a hlavne bezpečne. A ak tomu dieťa pridá dôveru k mojej osobe, je to pre mňa obrovský bonus, ktorý prijímam s pokorou a vďakou. Bez vytvorenia vzťahu a individuálneho prístupu k dieťaťu neurobím nič. ,,Naše deti“ sú svojské, s vlastnou zložitou (niekedy až nepeknou) históriou. Už len skutočnosť, že vyrastajú v CDR je traumatizujúca a ovplyvňuje ich prežívanie a správanie v akejkoľvek životnej situácii. Vždy si pripomínam, že pracujem so zranenými deťmi, s deťmi s narušenou vzťahovou väzbou. Musela som preniknúť do zložitej problematiky traumatizovaných detí a pochopiť ju. Chcem svoju prácu robiť čo najlepšie, preto mi nestačia vedomosti len zo špeciálnej pedagogiky. Využívam a prepletám poznatky a skúsenosti z rôznych oblastí (psychológie, sociálnej práce, socioterapie a iných terapeutických techník, etiky, diagnostiky apod.) a stále sa mám čo učiť, preto sa prihlasujem na zaujímavé a dôležité vzdelávania.

A ako teda pracujem?

V láske a s láskou…

V láske preto, lebo verím, že (1.Jánov 4:18) v láske niet strachu, láska vyháňa strach…V láske sa nebojím prijať dieťa také, aké je. V láske sa nebojím sprevádzať ho a viesť, pokiaľ mi to dovolí.           V láske sa nebojím povedať mu ,,nie“ a stanoviť hranice. V láske sa nebojím, ak ma dieťa odmietne.

A s láskou preto, lebo s láskou sa mi  dieťa ľahšie povzbudzuje. S láskou sa mi dieťaťu krajšie ďakuje. S láskou sa mi ľahšie rozpráva a háda. S láskou sa mi úprimnejšie ospravedlňuje, keď niečo pokazím a dieťa nepochopím. S láskou sa mi s ním lepšie hrá, zabáva a robia preventívne aktivity. S láskou sa mi ho ľahšie napomína. S láskou sa mi dieťa ľahšie učí prevziať zodpovednosť za seba samého.

V láske a s láskou s dieťaťom zdieľam  jeho prežívanie, túžby, emócie, sny, starosti, malé pokroky, úspechy i zlyhania. A to mi dáva zmysel.

Sú to moje Kukučky, moje Bambuľky, moje Princezné, moji Exoti, moji Miláčikovia, moji Huncúti, moje Opice, moje Trdielka, moje Zlaťúchi a Zlatinká… moja práca, moje poslanie…

Možno si nebudú pamätať, ako som vyzerala, ani že som ich niečo naučila…ale budú si pamätať, ako sa pri mne cítili…

P.S: Pár zážitkov:

Ja: ,,Aké je toto zvieratko na obrázku?“, ukazujem na hus.
Zlatino premýšľa a zrazu vykríkne: ,, Pipinďucha! To je pipinďucha!“

Ja: ,,Aké vlastnosti by nemal mať tvoj budúci partner?“
Princezná: ,,Nemal by sa vymužnievať!“

Kukučka (4 roky): ,, Teta, ty máš pči!“
,, Ja nemám vši!“
A Kukučka, s tými najväčšími, najkrajšími očami na svete, sa nevzdáva a presvedčivo vám tvrdí:
,,Máš pči! Ja som ti jednu pču videla!!!“

Takže: ako pracovať v CDR? AKO NIČ 🙂

Ľubka Pavlíková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *