Ahojte, volám sa Marianna …

Ahojte, volám sa Marianna a som špeciálna pedagogička v CDR Trenčín. Som v priamej intervencii s deťmi, ktoré majú špeciálno-vzdelávacie potreby, ale i s deťmi v ohrození. Neodmysliteľnou súčasťou je preventívna intervencia a úzka spolupráca s úžasnými psychologičkami CDR. Vo vzájomnej kooperácii s vychovávateľmi sa priamo podieľame na výchovno-vzelávacích potrebách detí.

Ako odborný zamestnanec poskytujem svojim kolegom poradenstvo, konzultácie a spôsoby práce s dieťaťom, na základe vykonanej orientačnej diagnostiky a iných pozorovaní.  Úzko spolupracujeme s poradenskými zariadeniami, so školami ktoré navštevujú naše deti a inými odborníkmi.

 

Deti treba naučiť ako myslieť, nie čo si majú myslieť. “   Margaret Mead

 

Mojou alfou a omegou je metóda Dr. Brigitte Sindelar, ktorá odhaľuje deficity čiastkových funkcií. Najčastejšie sa deficity čiastkových funkcií prejavia v školskom veku, teda v život­nom období, v ktorom sa pôsobenie deficitov čiastkových funkcií uplatní ako symptóm porúch uče­nia alebo správania. Z výsledkov diagnostiky je následne zostavený tréningový plán oslabených oblastí, ktoré trénujeme a zlepšujeme/odstraňujeme deficitné oblasti.

Ďalšie stimulačné programy, ktoré pri svojej práci využívam:

  • Mačka Mňau – Hravé aktivity pre deti od 3 do 5 rokov
  • Maxík- pre deti od 5 rokov a s odloženou školskou dochádzkou
  • Eľkonin – Fonematické uvedomovanie pre deti predškolského veku
  • Sfumato – metóda splývavého čítania
  • RoPraTem – Rozvoj pracovného tempa
  • Čí(s)ta – čítanie u starších s porozumením
  • rôzne dostupné reedukačné programy a publikácie ako Dyslektická čítanka, Kuliferdo, Súbor cvičení od Lacíkovej a kol. a mnohé ďalšie.

Pre zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie sa neustále vzdelávam a zúčastňujem konferencii a webinárov.

Vyššie uvedené činnosti sú pre deti prácou častokrát navyše, chcem od nich niečo, čo nie je povinné. Z tohto dôvodu je neodmysliteľnou súčasťou mojej práce, môjho poslania byť ľudská, láskavá, nekonečne trpezlivá a vždy pozitívne naladená s prítomnosťou humoru. Každé dieťa ocení úsmev a prijatie.

 

„Deti nie sú veci, ktoré treba vytvarovať, ale ľudia, ktorých treba rozvinúť.“  Jess Lair

 

 

 

Mgr. Marianna Vidová

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *