Blog Zuzka Hýllová

Niektorým ľuďom nejde do hlavy, prečo o tom všetkom rozprávam, prečo som sa dala na takúto cestu pomoci. Vznikajú zaujímavé názory. Ak mám ísť s pravdou von, tak len a len preto, aby som pomohla rodinám v podobnej situácii, v ktorej som sa v minulosti sama ocitla.  Inšpirovala ma moja školiteľka, ktorá mi ukázala akou cestou sa môžem uberať, keď chcem pomôcť ostatným ľuďom viac pochopiť samých seba a otvoriť im možnosti k svojpomoci. Ide o to, že každá rodina, ktorá tzv. zlyhala v procese starostlivosti o svoje dieťa – detí by mali dostať druhú šancu, laicky povedané napraviť to čo ,,pokazili“. Neprislúcha mi, aby som tieto rodiny súdila, kritizovala alebo dehonestovala. Nikde nenájdeme príručku pre rodičov, či rodiny, ako sa treba v určitých životných situáciách správať či nebodaj, ako konať v krízových situáciách. Kedysi rodiny mali veľkú hodnotu a silu čo bol základ na vyriešenie niektorých rodinných problémov. V dnešnej dobe sa svet zrýchlil, ľudia sa začali k sebe správať ľahostajne, arogantne, bez akejkoľvek úcty a sebareflexie.

Rodina je pre dieťa určité bezpečie, preto má každé dieťa právo byť vychovávané  a má právo vyrastať v prostredí vlastnej rodiny, či je to biologická alebo náhradná rodina. Dieťa, ktoré nemôže vyrastať v biologickej rodine a je umiestnené v náhradnej starostlivosti (pestúnstvo, osvojenie, náhradná osobná starostlivosť), prechádza dôležitými zmenami, ktoré môžu ovplyvniť jeho vývoj a osobnosť. Vtedy je potrebné zabezpečiť pre dieťa odbornú starostlivosť, ktorá pomôže prekonať ťažké chvíle, ktoré dieťa prežíva. Mnohé definície označujú rodinu ako základný článok alebo základnú jednotku v spoločnosti. A preto je povinnosťou každého štátu, prostredníctvom sociálnej politiky utvárať vhodné prostredie a zázemie pre všetkých členov rodiny. Najmä, ale vytvárať vhodné podmienky pre deti. Štát svojou pomocou a podporou zasahuje práve tam, kde rodina alebo jeho členovia si nedokážu samí pomôcť v určitých krízových situáciách, ktoré majú na nás a našu  rodinu zlý dopad. A preto Stretnutia rodinného kruhu sú úžasné v tom, že vytvárajú okolo dieťaťa bezpečný kruh, ktorý môže pomôcť rodinám k svojpomoci tým, že oni samotný si vyriešia problém v rodine a nepotrebujú zásah štátnej moci. Ktorá vo viacerých prípadoch rozhoduje bez prítomnosti širokej rodiny čo je veľká škoda.

,,Jeden životný príbeh neuveriteľnej nádeje, odvahy a odhodlanosti môže inšpirovať tisícky“.

( Dalton Exley)

 

Dňa 24.09.2020 sa konalo Stretnutie rodinného kruhu u nás v Centre pre deti a rodiny v Trenčíne. Na realizovanom SRK som pocítila, akú silu  má matka, ktorá aj cez veľké trápenie a samotného zlyhania pri výchove štyroch maloletých deťoch sa vzchopila a začala bojovať o to aby sa raz, opäť deti vrátili do jej starostlivosti a náručia.

S láskou

Mgr. Zuzana Hyllová

Sociálny pracovník – koordinátor SRK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *